Puitmaterjali hakkimine ja purustamine:

Teostame igat liiki puitmaterjali (ümar, võsa, pinnud, kännud, oksad, klotsid, raiejäätmed,...) hakkimist ja purustamist mobiilsete nuga- või haamerhakkuritega.

Võsaraie ja väljavedu:

Teostame kasvava võsa raiet ning võsa ja raiejäätmete kokku- ja väljavedu.

Lammutuspuidu purustamine:

Teostame puitehitiste lammutuspuidu, kaubaaluste, taarakastide jne. purustamist.

Puistematerjali vedu:

Teostame puistematerjali vedu poolhaagis ning multilift autodega.