Teavitus LATESTO OÜ SBP (Sustainable Biomass Patnership) sertifitseerimisest.

 

SBP on sertifitseerimisskeem, mis on moodustatud 2013 aastal juhtivate Euroopa energiatootjate poolt, kes kasutavad biomassi (peamiselt puidugraanulite kujul) soojuse ja energia tootmiseks.

 

SBP visiooniks on majanduslikult, ökoloogiliselt ja sotsiaalselt jätkusuutliku biomassi tarneahel, mis toetub ja panustab madala süsinikusisaldusega majandusele. SBP on välja töötanud sertifitseerimise raamistiku, tagamaks, et biomass on pärit seaduslikest ja jätkusuutlikult majandatavatest allikatest võimaldades biomassi sektori ettevõtetel tagada vastavust kehtivatele regulatsioonidele ja nõuetele (EL energiatõhususe direktiiv).

 

Käesolevaga teatab LATESTO OÜ vastava valdkonna huvigruppidele, et on alustanud SBP sertifikaadi saamise protsessi, mille jõustumisel palume kõigil koostööpartneritel võimaldada Latesto OÜ-le oluline informatsioon materjalide legaalsusele, tööprotsesside keskkonnasäästlikkusele ja metsamajandamise jätkusuutlikkusele.

 

SBP Sertifikaadi jõustumisest ja sellega täpsemalt kaasnevatest nõuetest anname eelnevalt teada.

 

 

Lugupidamisega

 

Avo Marmor

Latesto OÜ tegevjuht

5231139

avo.marmor@latesto.ee

latesto@latesto.ee